Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ανάκληση της 593/2013 ΑΔΣ που αφορά δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου

Πέμπτη, 28 Φεβρουάριος 2019
image_print