Οικονομική Επιτροπή

Ανάκληση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 62/2019, και έγκριση νέων όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης: Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρου Μεταμόρφωσης Σωτήρος και Περιβαλλοντικές Μελέτες οριοθετημένων χειμάρρων»

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019
image_print