Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ανάκληση της υπ’ αρ. 141/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και ματαίωση της διαδικασίας δημοπρασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος με αρ. 4 επί της οδού 19ης Μαΐου 104

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024
image_print