Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021
image_print