Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021
image_print