Δημοτική Κοινότητα Δράμας

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 19ης ΜΑΪΟΥ

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022
image_print