Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς – Σάβατζικ Στυλιανός