Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ανανέωση Συµβάσεων προσωπικού Ι∆ΟΧ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας για την υλοποίηση της δράσης « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» περιόδου 2020-2021.

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020
image_print