Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΠΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017
image_print