Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΣΤΟ ΚΗΦΗ

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021
image_print