Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014
image_print