Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016
image_print