1

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ