Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016
image_print