Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Ανάπτυξη και λειτουργία δύο πληροφοριακών συστημάτων εξυπηρέτησης πολιτών/επιχειρήσεων», συνολικής δαπάνης 6.200,00 € με το Φ.Π.Α. (5.000,00 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021
image_print