Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Αναστολή καθηκόντων εργασίας σύμφωνα με το Νόμο 4820//21 (ΦΕΚ 130/Α΄/23.07.2021)

Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021
image_print