Γραφείο Δημάρχου

Αναστολή λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομών & Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Δράμας για μια ημέρα, την 11η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή.

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019
image_print