Δ/νση Δόμησης

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 129/2016 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΣΤΗ

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017
image_print