Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Αναθεώρηση της υπ’ αριθ. υπ΄ αριθ. 10485/01-12-2009 απόφασης Νομάρχη Δράμας περί χορήγησης στην εταιρία Ε. ΤΡΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης με την επωνυμία ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ε. ΤΡΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΙΔΙΚΟΡΑΜΑ» στον οικισμό Πανόραμα του Δήμου Δράμας».

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013
image_print