Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Τρίτη, 31 Μαΐου 2011
image_print