Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ανάθεση δημόσιας σύμβασης για εργασίες φόρτωσης και μεταφοράς – αποσυσκευασίας και εγκατάστασης της έκθεσης στη Δράμα, και απεγκατάσταση και επανασυσκευασία – φόρτωση και μεταφορά της έκθεσης για την Αθήνα, στα πλαίσια διοργάνωσης έκθεσης σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων με απ ευθείας ανάθεση.

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011
image_print