Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011
image_print