Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011
image_print