Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011
image_print