Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας εκτυπώσεων (Α3-Α4-Α0) για την λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου μας, με απ ευθείας ανάθεση.

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012
image_print