Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας για κλειδιά, κλειδαριές, πόμολα κ.λ.π. για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας, με απ ευθείας ανάθεση.

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012
image_print