Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΙΟΣΚΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011
image_print