Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ανάθεση εκπόνησης τοπογραφικής μελέτης «Οδική σύνδεση Μικροχωρίου – Χωριστής» στον Παναγιώτη Ελευθεριάδη Α-ΤΜ, με συνολική αμοιβή 9.380,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ -σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 30.7413.58 του προϋπολογισμού

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011
image_print