1

Ανάθεση εργασίας συντήρησης – επισκευής ηλεκτρ. συστημάτων οχημάτων