Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017
image_print