Τμήμα Προμηθειών

«Ανάθεση εργασιών ελέγχου των βιβλίων της Οικονομικής Υπηρεσίας σε ορκωτό ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2023 (χρήση 2022)

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022
image_print