Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Ανάθεση εργασιών στην ΑΙΧΜΗ ΑΕ για τη δράση “Διαγωνισμός Αριστεία και Βράβευση Νέων Επιχειρηματικων Ιδεών”

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015
image_print