Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΜΙΛΗΤΕΣ & ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023
image_print