Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.070,00 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. (12.959,68 € ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.)

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022
image_print