Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ανάθεση Υπηρεσίας σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ06 – «Αστική Αναζωογόνηση» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021
image_print