Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΤΟ 2022

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
image_print