Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανάθεση υπογραφής βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας για έκδοση ταυτότητας δασεργάτη σε μόνιμους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019
image_print