Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανάθεση υπογραφών από 4-9-2019 στους προέδρους συμβουλίων τοπικών κοινοτήτων

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019
image_print