Ανάθεση υπογραφών από 4-9-2019 στους προέδρους συμβουλίων τοπικών κοινοτήτων