Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011
image_print