Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ανάθεση καθηκόντων διαχειρίστριας, συναλλαγών με την Τράπεζα, εκκαθαριστή αποδοχών και λοιπών σταθερών διαρκούς και περιοδικού χαρακτήρα.

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016
image_print