Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔ. ΓΡΑΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016
image_print