Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑTΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2021-2022

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022
image_print