Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Ανάθεση σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας στην εκδίκαση Αίτησης (ασφαλιστικών μέτρων) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ.

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016
image_print