Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης (συντήρηση και ανάπτυξη) της εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016
image_print