Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας» σε τρίτο

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021
image_print