Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συλλογή και αποτέφρωση μικρών νεκρών ζώων».

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024
image_print