Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Aνάθεση της Ψηφιοποίησης Αρχείου Τοπικής Μουσικής Παράδοσης της Δράμας, συνολικής δαπάνης 13.799,96 € με το Φ.Π.Α. (11.129,00 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό.

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021
image_print