1

Ανάθεση της βιντεοσκόπησης των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των «Ελευθερίων 2021», συνολικής δαπάνης 4.000,00 € με το Φ.Π.Α. (3.225,80 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».