Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Aνάθεση των εργασιών ηχητικής κάλυψης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπής Διαβούλευσης για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού έως 30/06/2021

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021
image_print